اخبار معاونت

news-image

کارگاه گزارش نویسی نوین (ثبت آکادمیک مستندات پرستاری)

.

news-image

کارگاه گزارش نویسی نوین (ثبت آکادمیک مستندات پرستاری)

news-image

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان

news-image

اعلام مهلت ارسال مستندات مربوط به انتخاب پژوهشگر برتر بند "ک " سه ماهه اول سال 1401

news-image

مدرسه بهاره تجاری سازی فناوری های نوآورانه در حوزه سلامت