اخبار معاونت

news-image

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بم از اعلام فراخوان طرح های تحقیقاتی با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بم از اعلام فراخوان طرح های تحقیقاتی با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد.

news-image

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بم از اعلام فراخوان طرح های تحقیقاتی با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد.

news-image

وبینار برنامه ریزی استراتژیک

news-image

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار می کند

news-image

چهارمین دوره مسابقات سخنرانی علمی Idea Talk(IV)

میز خدمت الکترونیک